logo
en de
Hlavní strana >> Novinky >> Šetříme životní prostředí

Šetříme životní prostředí

Naše společnost aktivně přispívá k ochraně životního prostředí

Recyklace elektrospotřebičů umožňuje šetřit obnovitelné i neobnovitelné zdroje a výrazně tak snižuje zátěž životního prostředí. Také naše společnost má jako výrobce / dovozce povinnost zajistit sběr a recyklaci elektra na konci doby jeho spotřeby. Kolektivní systém ASEKOL, který se již 13 let za nás stará o zpětný odběr starých spotřebičů, může nyní přesně vyčíslit, kolik naše společnost přispěla ke snížení skleníkových plynů CO2 a o kolik jsme zmírnili zátěž na okolní ekosystém. Informace, jaké množství elektrické energie, ropy, primárních surovin či vody jsme recyklací vysloužilého elektra ušetřili, vycházejí z Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL. Z certifikátu environmentálního vyúčtování, který vyčísluje přínos společnosti k ochraně přírody, vyplývá, že s ohledem na tržní podíl námi na trh uvedených spotřebičů jsme uspořili 172,90 MWh elektřiny, 12 283,50 litrů ropy, 660,23 m3 vody a tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 31,80 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 136,90 tun. Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří tříděním odpadů, a to jakýchkoli, takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.